Redovisning – viktigt för varje företag

Redovisning är en viktig komponent för företagets verksamhet. En rättvis, rätt utförd redovisning måste göras enligt svensk lag. Detta inkluderar sammanställning och utformning av bland annat månads-, och årsrapporter då dessa ska förberedas enligt gällande lagstiftning.

De stora företagen har oftast en egen ekonomiavdelning där redovisningen sköts av ett flertal specialister. Arbetsvolymen för sådan typ av verksamhet är relativt stor vilket skapar behovet av att engagera flera människor i processen. För de mindre företagen är situationen lite annorlunda. Många av dessa väljer att anlita en extern specialist som hjälper till vid behov.

 

Redovisning och företagsprocesser

Redovisningens syfte är att visa företagets processer och ekonomiska situation på ett tillförlitligt och ärligt sätt. Det är även orsaken till att den följer strikta lagar och regelverk. Redovisningen sammanfattar olika rapporter vars syfte och utformning skiljer sig varandra emellan. Det handlar om bokslut, resultaträkning, balansräkning och årsredovisning. Samtliga ligger som underlag för beslut om företagets framtid. Dessa skapar även en insikt om hur det går för företaget och vad som behöver göras för att förbättra verksamheten. Rapporterna visas både för externa och interna intressenter.

 

 

Ett redovisningsföretag nära dig

Att anlita en konsult eller ett redovisningsföretag som sköter rapportering åt företaget är alltid en bra lösning. Om redovisningsföretaget ligger nära kontoret är det ännu bättre. Sök gärna på nätet efter närliggande firmor som kan vara till hjälp. För ett företag på Tyresö kan man enkelt söka på redovisning i Tyresö och se vilka företagsnamn som kommer upp.

Vid val av en sådan typ av partner är det viktigt att kontrollera dennes kompetensnivå och referenslista. Redovisning, som det sades tidigare, kräver djupgående kunskaper inom bokföring och redovisningslagar (gällande både i Sverige och inom EU). Därför är det väldigt viktigt att arbeta med specialister vars kompetens täcker dessa krav. Att titta på företagets referenslista ger oftast en rättvis bild av de bitarna.