Redovisning – viktigt för varje företag

Redovisning är en viktig komponent för företagets verksamhet. En rättvis, rätt utförd redovisning måste göras enligt svensk lag. Detta inkluderar sammanställning och utformning av bland annat månads-, och årsrapporter då dessa ska förberedas enligt gällande lagstiftning. De stora företagen har oftast en egen ekonomiavdelning där redovisningen sköts av ett flertal specialister. Arbetsvolymen för sådan typ…