Rätt försäkring kan garantera avsättning till tjänstepension

08 augusti 2022 Cecilia Olsson

editorial

Att gå i pension är något vissa längtar efter och andra bävar inför. Pensionen kan bli en tid då man äntligen får tillfälle att göra sådant man drömt om länge eller en tid att bara njuta av en vardag som man själv får bestämma över helt och hållet. Samtidigt känner många en ångest över att de kan bli tvungna att leva betydligt snålare då inkomsten plötsligt kan bli väldigt låg i jämförelse med vad man haft tidigare. Därför är det klokt att ordna med bra pensionssparande och se till att premierna blir betalda.

Det är viktigt att se till att det sätts undan pengar för att man ska kunna njuta av pensionen

Alla som arbetat eller bott i Sverige har rätt till den allmänna pensionen, men ofta finns det ett behov att komplettera den med andra former av sparande för att kunna leva bekvämt under pensionstiden. Det är vanligt, och rekommenderat av många, att starta ett eget pensionssparande så tidigt som möjligt.

avsättning till tjänstepension

Sist men inte minst så finns tjänstepensionen. Den ska betalas av arbetsgivaren, men om man blir sjukskriven eller tar ut föräldraledighet så betalar inte arbetsgivaren premier till tjänstepensionen. Då är det bra att det finns försäkringar som kan se till att avsättning till tjänstepension sköts trots att man för tillfället inte arbetar. 

Med rätt försäkring sköts avsättning till tjänstepensionen även när man inte kan arbeta

Det är viktigt att se till att det inte blir något avbrott i inbetalningen till tjänstepensionen för att den ska kunna ge så bra utdelning som möjligt. Hos Afa Försäkring finns en premiebefrielseförsäkring som betalar in pensionspremien under tiden man får sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta samt föräldrapenning och graviditetspenning.

Detta är en kollektivavtalad försäkring som gäller för den som är privat anställd arbetare, kooperativt anställd arbetare, företagare som tecknat egen försäkring eller kooperativt anställd tjänsteman född 1981 eller senare inom handeln.

Fler nyheter