Den globala marknadens medicintekniska produktion

06 februari 2023 Veronica Jansson

editorial

Många stora multinationella företag har fabriker och fabriker i Sverige för att tillverka sina medicintekniska produkter. Dessutom finns det flera mindre inhemska företag som specialiserar sig på design och produktion av medicintekniska produkter för både den svenska och globala marknaden.

Nationell och internationell tillverkning av medicinska produkter

Sverige har en stark verksamhet inom detta och det finns ett antal innovativa företag med produkter som sträcker sig från ledimplantat till den senaste medicinska bildbehandlingstekniken. Den forskning och utveckling som bedrivs i Sverige har erkänts vara av särskilt hög standard, och många internationella företag lockas till landet för att basera sina produktionsanläggningar här.

tillverkning av medicinteknisk utrustning

På det hela taget är Sverige en attraktiv destination för företag som bedriver tillverkning av medicinteknisk utrustning och har ett gott rykte för att tillverka högkvalitativa produkter som uppfyller stränga säkerhetsnormer. Detta gör landet till ett idealiskt val för många internationella företag som vill komma in och satsa på detta område.

I Sverige består tillverkning av medicinteknisk utrustning till stor del av internationella företag, även om det finns många mindre inhemska företag, såsom plastogravyr.se, som tillverkar produkter för både den svenska och den globala marknaden. Med stränga säkerhetskrav och tillgängliga statliga incitament visar sig Sverige vara ett populärt val för tillverkning av medicintekniska produkter.

Reglerad tillverkning

I Sverige regleras tillverkningen av medicintekniska produkter av Läkemedelsverket, som också övervakar och kontrollerar att alla relevanta bestämmelser följs. Läkemedelsverket har antagit internationella standarder som ISO 13485 och EN ISO 14971 för att se till att svenska tillverkare av medicintekniska produkter följer gällande lagar och förordningar.

svenska tillverkare måste följa ett antal rättsligt bindande krav på riskhantering, t.ex. standarden ISO 14971 samt att få en CE-märkning. Detta innebär bland annat att en riskanalys genomförs och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas under hela produktkonstruktionsprocessen. Dessutom måste tillverkarna se till att deras produkter uppfyller alla tillämpliga standarder när det gäller prestanda, användbarhet, märkning och andra krav innan de får släppas ut på marknaden.

Fler nyheter