Vilken utrustning krävs vid bergssprängning?

16 februari 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Vilken utrustning krävs vid bergssprängning

Är du en entreprenör som letar efter rätt utrustning och uppställning för att utföra bergsprängning på ett säkert sätt? Bergsprängning är en mycket effektiv teknik, men kräver specialiserade verktyg och kunskap för att kunna utföras korrekt. Utan tillgång till kvalitetsmaterial och kunnig personal kan verksamheter som vägbyggen, tunnelgrävning och brogrundläggning – för att bara nämna några – inte genomföras. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera alla nödvändiga steg och produkter som krävs för dina framtida bergsprängningar!

Först och främst måste du välja rätt typ av sprängämnen för uppgiften. Detta beror på en rad olika faktorer, bland annat storleken och typen av sten som ska sprängas samt säkerhetsaspekter. En erfaren sprängämnesleverantör kan hjälpa dig att bestämma den bästa produkten för din specifika situation. Dessutom behövs specialiserade sprängmattor för att hålla tillbaka skräpet och minimera risken för personskador eller egendomsskador.

Bergsprängning

Säkerhet framför allt

För att sprängämnen ska kunna detonera krävs ett tillförlitligt initieringssystem. Detta kan omfatta elektriska detonatorer, icke-elektriska detonatorer och initieringssystem för formade laddningar. Alla dessa finns hos välrenommerade leverantörer i ett stort antal olika storlekar och typer. Dessutom kommer du att det behövs en detonationslina för att koppla initieringssystemet till sprängämnena.

För att säkerställa en effektiv sprängning kan du behöva borra hål i bergsväggen och fylla dessa med sprängämnen. Det är här som specialiserad borrutrustning kommer in i bilden. Det finns flera olika typer av borrkronor, var och en utformad för ett specifikt ändamål – från mjuk jord till hård sten. Se till att du väljer rätt typ av borr för ditt projekt.

När det gäller säkerhet är högkvalitativ skyddsutrustning nödvändig för att lyckas med bergsprängningar. Detta inkluderar ögon- och öronskydd, skyddshjälmar och skyddskläder som overaller och handskar. Förutom att skydda arbetarna från sprängningar hjälper dessa produkter också till vid evakuering i händelse av en nödsituation.

 

 

Fler nyheter