I Malmö utförs trädbesiktning

31 maj 2021 jonas olsson

Det kan låta lite konstigt att ett träd ska besiktigas, men det är precis vad man gör på trädbesiktning i Malmö. Varför gör man då en trädbesiktning? Jo, det kan vara så att träd får riktigt svåra sjukdomar. De dör långsamt eller snabbt och i och med den sjukdom de har kan smittan spridas till träd runtomkring. Vid en besiktning kan man kolla om det finns någon begynnande röta i trädet. Skulle så vara fallet kan problemet åtgärdas i tid. 

Ett träd som är sjukt kan orsaka olyckor i området. Det kan trilla omkull med ett rejält brak och är det stort och resligt ligger det nära till hands att det faller över en människa eller på en byggnad. Tak kan rasa in och förstöra mer än vad som är trevligt. Ingen vill ju ha ett omkullfallet träd vare sig i trädgården eller inne i huset om det skulle rasa igenom taket.    

Lite smarta tips på vägen

Innan det händer en olycka kan man vara ute i god tid och göra en årlig genomgång tillsammans med en trädexpert. De ser snabbt om det är något som behöver åtgärdas. Kanske är det bra att årligen beskära sina träd så de inte växer en över huvudet så att säga. Ett träd som tuktas kommer dels kunna få grövre och starkare stam och växer lite långsammare. Den dagen det är tillräckligt högt kommer inga stormar att kasta omkull det. Det står säkert och tryggt oavsett hur det stormar. 

Vill man inte läsa på allt om träd på egen hand kan man alltid anlita någon som är expert på området. Då får man hjälp med att fälla träd, besiktiga det eller sköta underhåll. Vill man även plantera nya träd är det en tjänst som finns hos de flesta som sysslar med trädvård av något slag.

Fler nyheter

26 februari 2022

Låssmed låser upp