En pumptekniker i Halmstad kan allt om pumpar

24 maj 2022 patrick pettersson

editorial

En pumptekniker har en vän som heter Daniel Bernoulli. Fast de har förstås aldrig träffats eftersom Daniel levde på 1700-talet. Redan för så länge sedan etablerade han en princip som fortfarande lärs ut inom strömningsteknik. Då talar man alltså om Bernoullis princip. Den säger att om en vätska eller gas ges en ökad flödeshastighet, så minskar trycket. 

Nu är det i och för sig så att de flesta pumptekniker nog inte bryr sig om Daniels teorier som sådana. Dessa teorier har nämligen, tillsammans med insikter från många andra framstående personer, omvandlats till mer praktiska tillämpningar. Den som arbetar med pumpar idag känner exempelvis till allt om pumpkurvor, laminär strömning och turbulent strömning. Han eller hon vet vad som menas med uppfordringshöjd, tryckförlust och flödeskoefficient.

 

pumpservice - pumpar Halmstad

 

Optimering av pumpar

Pumpteknikern vet hur man väljer rätt pump för systemet som den ska arbeta i. Om pumpen inte är rätt för driftens förutsättningar så kommer verkningsgraden att sjunka och därmed ökar kostnaderna för både drift och underhåll. Vid optimering av pumpen görs beräkningar som utgår från flera faktorer, såsom tryckskillnad, önskad flödeshastighet, dimensioner på rör och antal böjar, samt andra komponenter i rörsystemet. Om någon av dessa förutsättningar ändras så påverkas driften av pumpen. Därför är det viktigt att vara insatt i pumplära.

För den som har sitt företag i Halland med omnejd kan det därför vara bra att kontakta en firma som sysslar med pumpar i Halmstad. Deras representant kan hjälpa till med att optimera pumpar utifrån vad de används till. Det kan handla om att byta typ av pump, men i vissa fall kan det räcka med att installera en frekvensomriktare eller att byta storlek på pumphjul. Naturligtvis utför de också pumpservice. Bara genom att göra en sådan service kan det finnas pengar att spara på driften, så det kan verkligen löna sig.

Fler nyheter