Besök Rubiks kub store

De flesta av oss har någon gång provat Rubiks kub. Suttit där i timmar och försökt få ihop den. Ibland har man lyckats, ibland inte. När man blev tillräckligt bra började man ta tid på hur snabbt man kunde göra den.  När den först kom fanns den bara i ett utseende. En fyrkant med nio…