Ett tryggt giftemål: Äktenskapsförord

När man gifter sig blir alla ens egendomar, med några undantag, gemensamma. Om man vill ändra på något och fördela tillgångarna annorlunda vid en eventuell framtida skilsmässa, måste man skriva ner ett äktenskapsförord för att det ska vara juridiskt giltigt.     Vad händer med ens tillgångar när man gifter sig? När man gifter sig…