De viktiga delarna  

En lastbil består av hundratals delar som alla ska fungera i samklang för att fordonet ska kunna köras och fungera på det sätt som man önskar. Det innebär inte enbart att motorn ska vara vid liv utan även att allt som håller uppe den tunga lastbilen ska vara som ett välsmort maskineri. Men det innebär…