Personlig assistans ger livskvalitet & trygghet

Många av oss tar för givet att vi kan ta hand om oss själva i vår vardag utan hjälp. I vårt samhälle finns det dock människor med funktionshinder som inte kan klara sin vardag på egen hand. Det är här personliga assistenter kommer in. En personlig assistent assisterar sin brukare i dennes vardag. Målet är…