Inred med Gubi

Det är viktigt med rätt belysning inomhus. Dels behöver bra och funktionell belysning för att kunna vistas och utföra olika sysslor i hemmet, inte minst vintertid då dagsljuset är sparsamt. Man ska tänka på att blanda funktionell belysning med mysbelysning för att kunna alternera. När man städar, lagar mat eller läxor läser krävs det bra…