Ta bilen till äventyret i sommar

En inte alltför vild gissning är att det så kallade hemestrandet – alltså semester hemma inom det egna landet – kommer att öka ännu mer i år. Med tanke på det rådande världsläget, där viruspandemin just nu mer eller mindre har satt stopp för resor över nationsgränser, kommer fler att se sig om efter att…