Optimera värdet på villan via enkla besparingsåtgärder

I dessa tider av ökade energikostnader kan det löna sig att fundera lite över vad som kan göras i villan för att spara slantar. Att sänka inomhustemperaturen kan vara vettigt av flera skäl. Med tanke på att en grads sänkning av temperaturen ger en besparing på fem procent av energianvändningen så är det något för…