Borra en brunn

Har du för avsikt att borra en brunn bör du konsultera ett certifierat företag, som kan borra brunnen på rätt sätt. Den ska till exempel hålla tätt mot ytvatten, och den bör vara frostfri. Man bör också vara noggrann med att få en kostnadsgaranti på arbetet. Det finns ett företag som sysslar med bergvärme i…